Khu phòng xông đá muối và các hạng mục khác của The Holiday Beach Spa & Massage đã hoàn thành. Và để đi vào vận hành một cách tốt nhất, Muối hồng QAT đã tiến hành một buổi chuyển giao công nghệ phòng xông đá muối hồng ngoại cho cấp quản lý của Holiday và trực tiếp đứng lớp training cho toàn bộ nhân viên tại Spa. Không khí học tập rất chăm chú, nhiều câu hỏi, thắc mắc đã được hỏi-đáp một cách hứng thú.

chuyen giao cong nghe phong xong da muoi 8

Buổi chuyển giao công nghệ và training là một phần rất quan trọng mà Muối hồng QAT luôn chú trọng sau khi hoàn thành một công trình. Bởi vì việc vận hành quyết định 80% hiệu quả của công trình. Ngoài những kiến thức kỹ thuật, chuyên viên tư vấn phòng xông của Muối hồng cũng đã trao đổi một số lưu ý cần thiết trong quá trình phục vụ khách, nêu rõ quy trình xông hơi đá muối và những khuyến cáo cần thiết đối với khách hàng đến xông.

Sự chăm chú và chuyên nghiệp của The Holiday Beach góp phần quan trọng trong thành công của buổi chuyển giao công nghệ phòng xông đá muối hôm đó. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị quản lý và nhân viên tại spa đã tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

chuyen giao cong nghe phong xong da muoi 2

chuyen giao cong nghe phong xong da muoi 3

chuyen giao cong nghe phong xong da muoi 4

chuyen giao cong nghe phong xong da muoi 5

Chị Nguyệt, trưởng quản lý dịch vụ spa chia sẽ rất cởi mở về những cái đạt và không đạt của công trình để 2 bên cùng tìm biện pháp cải thiện công trình hoàn hảo hơn. Anh Phúc trưởng ban kỹ thuật của khách sạn Holiday Beach cũng đã đưa ra những yêu cầu cụ thể về quá trình bảo trì. Tất cả các ý kiên chúng tôi đã thống nhất và đi đến những kết luận chung. Hai bên đều hài lòng với buổi chuyển giao công nghệ phòng xông đá muối.

chuyen giao cong nghe phong xong da muoi

0/5 (0 Reviews)