Khu Jjim jil bang Đông Bắc Spa – Hạc Thành Tower
25/38 Phú Thọ 3, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
Thời gian thi công và nghiệm thu, vận hành: 30 ngày ( từ ngày 25/3/2017 – 25/4/2017)


————————————————–
CÔNG TY TNHH MUỐI HỒNG
149 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
Tư vấn xây dựng Jjimjilbang Hàn Quốc
Hotline: 0905403686/0905288328/0935860286

5/5 (1 Review)